St. Torv, Rønne 1985 (9 of 43)09-Torben_Bolhøj

09-Torben_Bolhøj